Zubní technik

Úkolem zubního technika je na základě zakázek zubních lékařů, zubních chirurgů a ortodontistů zhotovovat a opravovat zubní náhrady a pomůcky. Pracovními činnostmi jsou - zhotovování a opravy zubních korunek, můstků i celých umělých chrupů z různých materiálů (plasty, pryskyřice, keramika, kovy včetně zlata) ručním modelováním s použitím jemných ručních nástrojů a pomůcek, dále strojním opracovávánám (broušení, frézování, vrtání), odléváním v odlévacích zařízeních, vytvrzováním v tavicích pecích - zhotovování léčebných prostředků a pomůcek - zhotovování a opravy rovnátek - provádění některých speciálních prací pro plastické chirurgy - zhotovování potřebných forem a předloh ze sádry, křídy, drátu - přebírání zubních otisků a rentgenových snímků od zubních lékařů, jejich instrumentářek nebo rentgenových laborantů a jejich prohlídky a prozkouzkoumání - vedení evidence a dokumentace zhotovovaných nebo opravovaných výrobků - vyřizování administrativních záležitostí s ordinacemi lékařů.

Povolání je vykonáváno v prostředí zubních laboratoří, kde je třeba počítat se stykem s chemickými látkami, se zdroji tepla.

Pracovními prostředky jsou např.odlévací zařízení, plynové hořáky, brusky, vrtačky, dláta, pilníky apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru Zubní technik, nebo úplné střední vzdělání a specializační vzdělání pro zubní techniky, zručnost, prostorová představivost, přesnost.

Po tomto povolání příliš velká poptávka není, je to povolání, které může být provozováno jako soukromá živnost (jsou ovšem třeba potřebné prostory i technické vybavení). Uplatnění pak záleží na schopnostech příslušného zubního technika.