Zdravotnický záchranář

Úkolem zdravotnického záchranáře je poskytovat nezbytnou kvalifikovanou první pomoc lidem, kteří se stali oběťmi nehod, havárií, živelních pohrom, nebo se z jiného důvodu dostali do ohrožení života a zajišťovat související záchranářské práce. Pracovními činnostmi jsou - vyprošťování osob při haváriích, živelních pohromách a dalších neštěstích - základní rozpoznávání druhu úrazu a z toho vyplývajícího zacházení s raněným - třídění raněných podle druhu úrazu - poskytování neodkladné zdravotnické péče např. resuscitace (oživování), zajištění proti vykrvácení, zavádění přístrojové techniky, která má nahradit nebo posílit nefungující nebo nedostatečně fungující lidské orgány (např. plíce) apod. - předávání raněných lékařům, kteří se dostavili na místo neštěstí s posytnutím informací o stavu postiženého - asistence lékařům při provádění léčebných zákroků na místech havárií - příprava léků a léčivých přípravků včetně jejich aplikace podle pokynů lékaře - asistence při spontánním porodu - zajišťování odborného převozu raněných do nemocnice, sledování životně důležitých funkcí jejich organismu a provádění nezbytných opatření k zachování těchto funkcí - samostatné organizování prvotní likvidace následků větších havárií.

Povolání je vykonáváno na místě nehod, havárií, živelních pohrom apod. a to může být na nejrůznějších místech. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s těžko přístupnými objekty práce i s prací na směny.

Pracovními prostředky jsou např. obvazová technika, dlahy, fonendoskopy, tlakoměry, přístroje pro měření EKG a EEG, ultrazvukové přístroje, anesteziologické (oživovací) přístroje apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vzdělání v oboru zdravotnického záchranářství (v současnosti vyučováno jako obor vyšších odborných škol), fyzická i psychická zdatnost, zručnost, schopnost rychlého rozhodování, spolehlivost.

Po tomto povolání určitá poptávka je, je to ovšem povolání dost výběrové, jsou nároky na zájemce.