Zubní instrumentářka

Úkolem zubní instrumentářky je asistovat zubnímu lékaři. Pracovními činnostmi jsou - zpracovávání dentálních materiálů a další příprava plomb podle pokynů zubního lékaře - příprava zubařských nástrojů a jejich podávání lékaři - provádění dezinfekce a strerilizace zdravotnických pomůcek - příprava injekcí pro umrtvování při trhání zubů případně při jiných zákrocích - příprava materiálů pro plomby, korunky, můstky, pro provádění zubních otisků - vyřizování objednávek pacientů, dojednávání termínů jejich návštěv - předávání zubních otisků, rentgenových snímků apod. zubnímu technikovi, dojednávání jeho služeb pro ordinaci - objednávání pacientů k zubnímu chirurgovi na případné chirurgické zákroky - podávání rad a pokynů týkajících se čištění zubů - vedení evidence pacientů, jejich lékařské dokumentace a další administrativy - vyřizování záležitostí se zdravotními pojišťovnami - vyřizování telefonních hovorů - udržování pořádku a čistoty v ordinaci i v čekárně.

Povolání je vykonáváno v prostředí zubních ordinací, kde je třeba počítat se stykem s chemickými látkami.

Pracovními prostředky jsou především drobné ruční nářadí a pomůcky hlavně na přípravu dentálních materiálů

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování úplného středního vzdělání, popř. středního odborného vzdělání, specializační vzdělání pro zubní instrumentářky, přesnost, spolehlivost, zručnost.

Po tomto povolání příliš velká poptávka není.