Zeměměřič - kartograf

Úkolem zeměměřiče kartografa je mapování různých územních celků. Pracovními činnostmi jsou - sběr informací o podobě zemského povrchu v příslušném území a o objektech, které na tomto území jsou terénním vyměřováním, použitím leteckých snímků či snímků ze satelitních družic - kontrola a nastavování geodetických optickomechanických přístrojů - zaznamenávání hodnot zjištěných v terénu do vlastních nákresů, posléze jejich ukládání do počítačových geografických informačních systémů - proměňování kartografických údajů pomocí počítače a tiskárny v mapy (mohou ovšem existovat nejen v tištěné formě, ale v poslední době stále více ve formě počítačové) - spolupráce při redakčních úpravách map - jednání s objednateli map o jejich žádoucí podobě - řízení celého procesu tvorby kartografických děl - vedení, údržba a správa databázových souborů geografických dat.

Povolání je vykonáváno v prostředí kanceláří, kreslíren map i v terénu, kde je třeba počítat s různými klimatickými podmínkami, s delšími služebními cestami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou mapy, optomechanické měřící přístroje, kreslící zařízení pro tvorbu map, planimetry, výpočetní technika, psací a kreslící potřeby.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru s maturitou Geodézie, vysokoškolského oboru Geodezie a kartografie či jiného obdobně zaměřeného oboru, prostorová představivost, přesnost, počtářské schopnosti, schopnost týmové práce, dobrý zrak.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující, rozhodně ale není neperspektivní.