Zemědělec-farmář

Úkolem zemědělce-farmáře je zvládnutí samostatného zemědělského hospodaření (včetně uplatnění na trhu zemědělských produktů) zahrnujícího někdy jen rostlinnou výrobu, jindy i živočišnou, někdy jen specializaci na určité produkty - většinou podle místních půdních a klimatických podmínek. Pracovními činnostmi jsou - výsev, pěstování a ochrana obilí a dalších zemědělských plodin a jejich sklizeň - orba půdy - chov hospodářských zvířat (skotu, prasat, popř. ovcí, koz, koní) - chov drůbeže - dojení krav - sledování zdravotního stavu hospodářských zvířat, rozpoznávání příznaků onemocnění a provádění základních zooveterinárních opatření - obsluha, běžná údržba, seřizování a opravy zemědělských strojů - jednání s dodavateli zemědělských surovin i techniky a s potenciálními odběrateli zemědělských produktů, realizace nákupu i prodeje - řízení, popř. provádění administrativních činností spojených s provozem soukromé farmy (účetnictví, daňové přiznání apod.).

Povolání je vykonáváno na polích i v zemědělských objektech (kravíny, prasečáky, sila apod.). Je třeba počítat s nepříznivými projevy pracovního prostředí jako jsou měnící se klimatické podmínky, prašnost, styk s výkaly a jinými nečistotami apod.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou secí a sázecí stroje, traktory, kombajny, mlátičky, pluhy, brány, plečky, dojící soupravy, chladiče mléka, sušárny pícnin a další zemědělské nářadí a pomůcky a pracovité ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování některého zemědělského učebního či studijního oboru, vztah k půdě, pracovitost, trpělivost, schopnost zorganizovat si práci, schopnost jednat s lidmi, fyzická zdatnost.

Záleží na samotném zemědělci jak ve svém soukromém hospodaření uspěje, jednoduché to není - není to jen povolání, je to styl života.