Železničář

Úkolem železničáře je provádět širokou škálu prací k zajištění bezpečného a bezporuchového železničního provozu. Pracovními činnostmi jsou - obsluha návěstidel - ochrana vlakového provozu ve styku se silničním provozem - vydávání příkazů přidělených výhybkářům, provádějícím stavění jízdní cesty pro vlaky - přebírání průvodních listin vlaku od vlakvedoucího, jejich porovnávání se skutečností - vedení železničních evidencí - řízení nakládky, přikládky a překládky zavazadel a spěšnin - doprovod nákladních vlaků s prohlídkou a střežením - provádění posunu ve stanicích - účast na zkoušce brzdy - brzdařské práce na lesní železnici.

Povolání je vykonáváno v železničním provozu, kde je nutno počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s hlučností a s prací ve směnném provozu.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou např. zdvižné vozíky, dopravníky, zařízení pro posun, elektronická zabezpečovací zařízení, dálnopis atd.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Železničář, zručnost, rychlost reakce, ukázněnost, spolehlivost, fyzická zdatnost, dobrý zrak a sluch.

Po povolání určitá poptávka na trhu práce je.