Zedník

Úkolem zedníka je provádění zednických prací, tj. především budování a opravy staveb. Pracovními činnostmi jsou - příprava malty, betonu a dalších stavebních materiálů - úprava zdícího materiálu (sekání cihel, tvárnic apod.) - rozměřování a stavění zdí a příček, vytváření překlenutí otvorů, vyzdívání stěn a kleneb, včetně vyzdívání zdiva z kamene - osazování prefabrikátů - provádění a opravy omítek - stavění, vyzdívání a opravy komínů, krbů, pecí a dalších žárotechnických zařízení - stavění šachet - umisťování izolací proti vlhkosti a běžných tepelných izolací - provádění a opravy betonových mazanin, dlažeb, obkladů a mozaik - provádění údržby, oprav a obnovy památek.

Povolání je vykonáváno na stavbách i na již postavených objektech všeho druhu. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prašností, s těžko přístupnými objekty práce a s prací ve výškách.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou zednická lžíce, fanka, hladítko, zednické kladívko, vodováha a další ruční nářadí, míchačky, sbíječky, stroje pro omítání, dopravníky a šikovné ruce i nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Zedník, zručnost, tělesná obratnost, schopnost organizovat si práci, prostorová představivost, fyzická zdatnost.

Jedná se o povolání s nejvyšší poptávkou trhu práce.