Zdravotní sestra

Úkolem zdravotní sestry je asistence lékařům při léčení pacientů, jejich ošetřování a péče o ně. Pracovními činnostmi jsou - komplexní ošetřovatelská péče o nemocného - příjem nemocných do ordinace či do nemocničního ošetření - získávání informací o nemocných a soustavné sledování změn zdravotního i psychického stavu nemocných - aktivní účast a asistence při lékařských vizitách - příprava pomůcek a chirurgických nástrojů lékaři, jejich dezinfekce a sterilizace a aktivní spolupráce při vyšetřování, ošetřování i operacích - podávání předepsaných léků nemocným - odebírání biologického materiálu (moč, krev atd.) za účelem vyšetření - měření a sledování životních funkcí (krevní tlak, pulz, apod.) - poskytování neodkladné péče při selhání základních životních funkcí nemocných - návštěvní služby u nemocných v domácím prostředí.

Povolání je vykonáváno převážně ve zdravotnických zařízeních. Je třeba počítat se směnným provozem a se stykem s chemickými látkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou injekční stříkačky, dlahy, teploměry, tlakoměry a další měřicí a diagnostické přístroje, pomůcky pro odběr krve, pro výtěry a pro další druhy vyšetření, obvazová technika, dezinfekční prostředky, šikovné ruce a vlídné slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru Všeobecná sestra, popř. Dětská sestra, vztah k lidem, trpělivost, spolehlivost, rychlost reakce a úsudku, zručnost, fyzická zdatnost.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je.