Závozník

Úkolem závozníka je asistovat řidiči nákladního auta, především provádět nakládání a vykládání přepravovaného zboží. Pracovními činnostmi jsou - nakládání a vykládání nákladu na nákladních automobilech, zejména - kusového - klády, prkna, trubky apod., sypkého - písek, suť apod., v pytlích - malta, beton, vápno, zemina, brambory apod., v přepravkách - pečivo, mléko, pivo apod., v originál balení - stroje aj. průmyslové zboží, nábytek apod., pomocí mechanizace na paletách (cihly, tašky, balíky apod.) - zajišťování bezpečného zabezpečení nákladu hlavně proti možnému sesunutí či pádu z korby - jízda s řidičem na místo určení - v případě potřeby navádění řidiče - např. při couvání, při vjíždění do úzkého prostoru apod. - odstraňování sněhu, ledu, nečistot a případných zbytků nákladů z nákladového prostoru.

Povolání je vykonáváno především v prostředí nákladního auta, jeho korby a v místech nakládky a vykládky. Je třeba počítat s nečistotami všeho druhu, někdy i s chemikáliemi, s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou především lopaty, vysokozdvižné vozíky, rampy, přepravky, palety apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je, fyzická zdatnost, obratnost, schopnost týmové práce, rychlost reakce, jako vzdělání stačí zaučení.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.