Zásobovač

Úkolem zásobovače je zajišťovat nákup a dodávky potřebných výrobků a materiálů do příslušné organizace. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování dodávek materiálů, polotovarů a výrobků v požadovaném množství, kvalitě, sortimentu a čase - vyřizování nároků ostatních útvarů podniku na nákup potřebného zboží - zajišťování poptávkových řízení, výběru dodavatelů podle sortimentu, cen, způsobů dopravy, poskytovaných služeb, servisu a dalších podmínek a hledisek - příprava kontraktů s dodavateli - vystavování objednávek (potvrzování faktur), zajišťování reklamačního řízení včetně případné vstupní kontroly dodržování smluvených podmínek - vedení evidence objednávek a kontraktů - vyřizování problémů s dodavateli (např. nedodání zboží v termínu, špatná kvalita zboží apod.) - minimalizování nákladů za materiál, přepravu a skladování - vedení evidence nakupovaného zboží a inventur - vedení evidence - spolupráce s útvarem skladování, zjišťování stavu zásob a potřeb jejich doplnění - spolupráce s účtárnou, zjišťování finančních možností.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského charakteru, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, schopnost systematické práce, přesnost, spolehlivost, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka po tomto povolání není příliš velká.