Zahradník - zelinář

Úkolem zahradníka-zelináře je pěstování všech druhů zeleniny, květin, okrasných dřevin, tabáků, žampionů a ostatních hub. Pracovními činnostmi jsou - ruční příprava půdy rytím, okopáváním, pletím apod. - hnojení - výsev semen a vysazování sazenic - vysazování a ošetřování ovocných a okrasných stromů - sklizeň - provádění ochrany kultur proti chorobám a škůdcům - kladení travnatého povrchu sportovních hřišť včetně ošetřování. - roubování a očkování speciálních druhů okrasných dřevin - manipulační a expediční práce. Zahradník je obvykle zaměřen buď na pěstování zejména zeleniny nebo na pěstování ovocných stromů (sadovnictví) nebo na pěstování květin, skalniček, okrasných dřevin, bonsají apod.

Povolání je vykonáváno v širokém rozsahu činností této profese od prostředí skleníků, polí, zahrad až po parkové prostředí a někdy i na sportovních zařízeních. Je třeba počítat s nečistotami a měnícími se klimatickými podmínkami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky je běžné zahradnické nářadí jako rýče, lopaty, motyky, plečky, dále prostředky malé mechanizace jako malotraktory, sekačky, motorové pily, postřikovače a hlavně pracovité ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Zahradník, vztah k půdě, trpělivost, fyzická zdatnost, schopnost organizovat si práci a jednat s lidmi.

Po povolání příliš velká poptávka na trhu práce není.