Vinař

Úkolem vinaře je vyrábět všechny druhy vín. Vinař nejčastěji bývá buď zaměstnancem podniku vyrábějícího víno, nebo, vlastní-li vinohrad, soukromým vinařem, který obvykle bývá současně i vinohradníkem - tj. pěstitelem vinné révy (ten samozřejmě nemívá takové strojové vybavení jako průmyslový podnik, pro který jsou níže popsány pracovní činnosti). Pracovními činnostmi jsou - přejímka a uskladňování vinných hroznů - zpracování vinných hroznů lisováním, ošetřováním moštů a vín v zákvasu, stabilizací, filtrací a sestavováním partií vín, konzervací a dalšími speciálními úpravami - řízení a obsluha biochemických a fyzikálních technologických procesů zpracování vinných hroznů, pomocných surovin, přísad a dalších chemických látek ve výrobě všech druhů vín (přírodních, šumivých, dezertních a sladových), viňanu vápenatého a vinného destilátu - většinou pomocí prvků mechanizace, automatizace, měření a regulace včetně kontrolních činností - obsluha drtičů, lisů, filtrů, čerpadel, kvasných a skladovacích sudů, tanků a kolon - řízení kontinuální výroby vinného sektu - odebírání vzorků pro laboratorní analýzy meziproduktů a finálních výrobků, senzorická kontrola jakosti výrobků - stáčení vín - degustace vín - čisticí a dezinfekční práce - podíl na vykonávání údržby a oprav výrobních zařízení - skladování vína, expediční práce.

Povolání je vykonáváno v provozech vinařských podniků, kde je třeba počítat se stykem s chemickými látkami.

Pracovními prostředky jsou lisy, váhy, mlýny, drtiče, třídiče, čerpadla, dávkovací, destilační, filtrační, plnicí, uzavírací, etiketovací a další zařízení, odstředivky, kádě apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování učebního oboru Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vína, chuťové rozlišovací schopnosti, trpělivost.

Uplatnění je vázáno na vinařské regiony.