Velitel letadla

Úkolem velitele letadla je řídit přípravu a celý průběh letu letadla, zodpovídat za bezpečnost cestujících, posádky i letadla, přičemž vlastní pilotování letadla může provádět buď on nebo případný druhý pilot nebo se mohou střídat. Pracovními činnostmi jsou - příprava letového plánu včetně určení náhradního postupu pro případ, že let nebude možné dokončit tak, jak byl zamýšlen a včetně potřeby pohonných hmot - provádění předletové přípravy s ostatními členy posádky, jejich seznámení s letovým plánem a rozdělení úkolů pro jednotlivé fáze letu - kontrola přístrojů a zařízení v letadle před startem - komunikace s kontrolní věží letiště i s cestujícími - řízení posádky při vlastním letu včetně vlastního pilotování letadla s odpovědností za bezpečný a hospodárný průběh letu v souladu se všemi platnými letovými předpisy a v souladu s letovým plánem - rozhodování v kritických situacích, uklidňování cestujících - zajišťování kontroly letadla a jeho zařízení po přistání - podávání zprávy o letu.

Povolání je vykonáváno v prostředí letišť a hlavně v samotném letadle. Z toho vyplývá nutnost srovnat se s pobytem ve výškách, s prací ve směnách, vzhledem k překonávání zeměpisných pásem i s měnícím se klimatem.

Pracovními prostředky jsou všechny prostředky řízení letadla, např. navigační systémy, diagnostické systémy, palubní počítač, komunikační prostředky, letové mapy, katalogy letišť.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání s maturitou, doporučeno je vysokoškolské vzdělání s leteckou specializací, dále letecký (pilotní) výcvik podle předepsaných osnov pro dosažení kvalifikace tzv. obchodní pilot (u vojenského pilota podle vojenských předpisů a osnov), výcvik pro funkci velitele letadla a konečně typový výcvik pro daný typ letounu podle předepsaných osnov (prokazování těchto dovedností se musí v určených intervalech periodicky opakovat). Také je určitý předepsaný počet nalétaných hodin. Dále pak tělesná a psychická zdatnost, dobrý zrak a sluch, soustředěnost, rychlost úsudku a reakce, přesnost, spolehlivost, ukázněnost, autorita, organizační schopnosti, schopnost týmové práce, schopnost improvizovat.

Povolání patří mezi velmi náročná a tedy i velmi výběrová.