Vedoucí skladník

Úkolem vedoucího skladníka je řízení práce ve svěřeném skladu nebo skladech. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování příjmu, skladování a kompletace zboží (výrobků) na základě zpracované evidence skladů, komerčních, statistických a účetních informací - úkolování, instruování a kontrola činnosti skladníků - kontrola dodávek zboží odsouhlasováním položek a provádění jejich oprav - vyřizování problémů s dodávkami zboží do skladu (nedodržení termínu, špatná kvalita apod.) - ve spolupráci skladovým referentem resp. se zásobovačem - obsluha příslušných zařízení pro automatizaci a informatizaci ve skladování (výpočetní techniky, zařízení pro čtení dokladů , průmyslové televize apod.) - zajišťování přípravy skladovaného zboží k expedici ve vysokoložných a mechanizovaných velkoobchodních skladech nebo výrobních velkoskladech - vedení předepsané skladové evidence pomocí výpočetní technik - organizování oběhu skladovacích dokladů - řízení provádění soupisů zboží inventarizací - odpovědnost za uskladnění zboží i po stránce odborného skladování - spolupráce s útvary vnitropodnikové dopravy, distribuce a expedice - optimalizace skladovacích činností i využití skladovacích prostor - plánování a nárokování dalšího vybavení skladu.

Povolání je vykonáváno ve skladech průmyslových podniků nebo obchodních organizací a skladovaným zbožím mohou být výrobky i materiály všeho druhu - u některých z nich je proto třeba počítat s případnými nepříznivými vlivy - např. u chemikálií, u stavebních materiálů (prašnost) apod.

Pracovními prostředky jsou např. vysokozdvižné vozíky, dopravníky, motorové vozíky, zakladače, rampy, váhy, regály, přepravky, palety, manipulační stoly, automatizační a výpočetní technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Operátor skladování nebo úplné střední odborné vzdělání, přesnost, počtářské schopnosti, dobrá paměť, organizační schopnosti.

Poptávka trhu práce po tomto povolání není příliš velká.