Valcíř kovů

Úkolem valcíře kovů je obsluha zařízení na válcování kovových materiálů za účelem výroby různých polotovarů. Pracovními činnostmi jsou - rovnání profilů, plechů a trubek - vybrušování a vypalování povrchových vad válcovaných materiálů - tvarové a rozměrové třídění materiálů - řízení ohřevu ingotů a předvalků - válcování neželezných i železných kovů na válcovacích tratích - řízení procesu kontinuálního válcování materiálů - kontrola jakosti výrobků, určování příčin případných vad - seřizování, běžná údržba a drobné opravy používaných strojů a zařízení, příprava kalibrů a dalších pomůcek.

Povolání je vykonáváno v provozu válcoven hutí se silně působícími nepříznivými projevy pracovního prostředí jako jsou vysoké teploty a hlučnost, dále prašnost a další nečistoty.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou válcovací trati, válcovací stolice, tvářecí, děrovací, kalibrovací, rovnací a svařovací stroje, pece, pálící agregáty, silné a šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Hutník, zručnost, fyzická zdatnost, rychlost reakce, ukázněnost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je dána přítomností válcoven či hutí v daném regionu a jejich prosperitou.