Vznikař, inkasista, taxátor vzniku pojištění

Úkolem je vytváření a spravování sítě pojištěnců a další související činnosti. Někdy bývají tyto tři funkce vykonávány různými pracovníky, jindy jsou spojeny do jedné. Pracovními činnostmi jsou: Vznikař - poskytování informací, projednávání podmínek a uzavírání všech typů pojišťovacích smluv a kontraktů se zákazníkem pro běžné i mimořádné typy pojišťovacích událostí - získávání informací o zákazníkovi potřebných pro určení odpovídajícího typu pojistky. Vznikař je buď zaměstnanec pojišťovny nebo může být též externím spolupracovníkem pojišťovny (tzv. důvěrník), který získává pojištěnce a dojednává s nimi smlouvy zpravidla vedle svého hlavního zaměstnání ve svém volném čase a je placený pojišťovnou podle toho, jak se mu daří pojištěnce získávat. Důvěrník obvykle podléhá vznikaři - zaměstnaci pojišťovny, kterému tak přibývá činnost řízení těchto důvěrníků. Inkasista - provádění inkasa, zajišťování jeho placení od pojištěnců. Taxátor - příjem návrhů pojišťovacích smluv od vznikařů, kontrola jejich správnosti a úplnosti, ohodnocování případného zvýšeného rizika (např. špatný zdravotní stav pojištěnce, riskantní povolání apod.) - vystavování již hotových pojistných smluv - vyřizování případných změn nebo jiných zásahů do pojistných smluv - vyřizování korespondence s pojištěnci - vyřizování stížností - metodické vedení vzniku a správy pojištění, popř. jeho vymezených úseků - poradenská a kontrolní činnost a zaškolování nových pracovníků.

Povolání je vykonáváno v prostředí kanceláří, jednacích místností i bytů možných budoucích pojištěnců, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní technika a běžné kancelářské potřeby.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné popř. úplné střední odborné vzdělání s maturitou, které je zpravidla nutné doplnit kurzem či zaškolením u příslušné pojišťovny, schopnost jednat s lidmi, kultivovaný zjev a vystupování, přesnost, počtářské schopnosti, schopnost učit se.

Uplatnění záleží na schopnostech, obecně je pojišťovnictví perspektivní obor.