Policejní vyšetřovatel

Policejní vyšetřovatel je pracovník policie, jehož úkolem je objasňovat spáchané trestné činy. Pracovními činnostmi jsou - provádění šetření na místě trestného činu - výslechy obětí trestných činů, svědků a podezřelých - shromažďování a systemizace získaných informací, jejich analýza z hlediska objasnění vyšetřovaných případů - práce s evidencemi recidivistů a s dalšími počítačovými prostředky napomáhajícími vyšetřování trestných činů - zatýkání osob podezřelých ze spáchání trestného činu - vyslýchání zatčených - sepisování zpráv a hlášení o průbězích a výsledcích vyšetřování - předávání vyšetřených případů státnímu zástupci - případné vypovídání před soudy - případné informování sdělovacích prostředků o trestné činnosti, o průbězích a výsledcích vyšetřování i prováděných opatřeních (pokud není k dispozici mluvčí) - spolupráce s jinými složkami policie (v případě mezinárodních zločinců i s policií jiných zemí nebo s Interpolem), příp. i s jinými institucemi (např. státní správa, armáda apod.)

Povolání je vykonáváno jednak v kancelářských prostorách jednak přímo v terénu a to může být na nejrůznějších místech. Občas je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami i s prací mimo rámec běžné pracovní doby.

Pracovními prostředky jsou běžná kancelářská technika včetně počítače, v krajních případech to může být i střelná zbraň.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je příslušné policejní vzdělání (optimální je Policejní akademie) nebo právnické vzdělání, fyzická i psychická zdatnost, schopnost systematické práce, kombinační schopnosti, schopnost rychlé a správné reakce a úsudku, spolehlivost.

Po tomto povolání určitá poptávka je, je to ovšem povolání výběrové, jsou nároky na zájemce.