Výrobní dispečer (provozní dispečer)

Úkolem výrobního resp. provozního dispečera je zajišťovat dispečerské řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů. Pracovními činnostmi jsou - sestavování operativních plánů výroby nebo provozu podle sjednaných zakázek a kontraktů, harmonogramů odbytu, kapacitní průchodnosti pracovišť, provozů, technologických celků a zařízení, podle pracovních kapacit, termínů subdodávek a jiných okolností - zajišťování optimalizace využívání výrobních, provozních a pracovních kapacit - průběžné sledování a kontrola plnění operativních plánů a zajišťování jejich změn podle vývoje odbytových, technologických, technických, dodavatelských, pracovních a jiných podmínek - zajišťování plynulosti a rovnoměrnosti výroby nebo provozu - koordinace operativních výrobních a provozních plánů s ostatními úseky činnosti podniku, např. zásobováním, expedicí, dopravou, energetikou, technickou a technologickou přípravou výroby a normováním - zajišťování operativní evidence - využívání automatických řídicích a pracovních systémů pro rozpisy operativních plánů, pro předávání výrobních a provozních příkazů, pro kapacitní plánování, pro evidenci spotřeby materiálů, pracovních časů, strojních časů, kapacit, produkce a výkonů, odbytu, rozpracovanosti apod. - zpracovávání provozní dokumentace výkazů a evidencí.

Povolání je vykonáváno jednak v místnostech kancelářského charakteru, jednak přímo v prostředí dílen a provozů. Je proto třeba počítat s hlučností, příp. s vyššími teplotami nebo někdy i se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou výpočetní technika a běžná kancelářská technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské, vyšší odborné nebo úplné střední odborné vzdělání s maturitou odborného směru, který odpovídá příslušnému výrobnímu odvětví (např. strojírenství, elektrotechnika, textil, chemie apod.), organizační schopnosti, technické myšlení, autorita, schopnost jednat s lidmi.

Po tomto povolání určitá poptávka je, závisí na regionálních podmínkách (přítomnost větších výrobních podniků).