Výrobce bižuterie

Úkolem výrobce bižuterie je zhotovovat různé skleněné předměty, převážně ozdobné a další bižuterii. Pracovními činnostmi jsou - příprava, sestavování a kompletování polotovarů a skleněných doplňků pro výrobu bižuterie ve vazbě na celkový objednací příkaz se znalostí celé zakázky, barevného ladění kovových i skleněných doplňků a povrchového zušlechtění finálního výrobku - foukání vánočních ozdob - foukání, tvarování a modelování perel - tvarování skleněných květin - tvarování skleněných bižuterních, užitkových a okrasných předmětů na plynovém nebo benzínovém kahanu - dotvarovávání předlisků, spájení a montáž náhrdelníků, broží, náušnic, vánočních ozdob, růženců apod. - tvarování speciálních výrobků historických postav a folkloristických skupin z různých skleněných tyčinek s přidáním zlatých i stříbrných fólií, barevných broků a dekoračních prášků pro zpodobňování předmětů - vytváření lidských postav z různých druhů skel nad kahanem - vytváření zvířecích motivů s charakteristickým postojem zvířat - smáčení perlí a knoflíků ve smáčecích roztocích (barvy, laky, stříbro, želatina) včetně jejich přípravy - řízení a obsluha zařízení na odmašťování, omílání a ultrazvukové čištění polotovarů a výrobků - navrhování a zhotovování celých souprav bižuterie a nových vzorů nejvýhodnějšího barevného ladění a způsobu povrchového zušlechtění - zajišťování kompletace celé zakázky pro odběratele.

Povolání je vykonáváno ve sklářských a bižuterních dílnách a provozech, kde je třeba počítat se stykem s chemikáliemi, s vyššími teplotami, s hlučností.

Pracovními prostředky jsou např. sklářské píšťaly, tvárničky, dmychadla, kahany, pece a další zařízení.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Výrobce bižuterie, dvouletého učebního oboru Bižuterní výroba, popř. jiného obdobného oboru, zručnost, schopnost tvořit esteticky.

Poptávka trhu práce po tomto povolání závisí na přítomnosti a prosperitě podniku vyrábějícího skleněnou bižuterii v příslušném regionu.