Výpravčí

Úkolem výpravčího je odpovídat za řízení a zabezpečování vlakové dopravy v určeném obvodu železniční stanice, popř. v určeném úseku trati. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování pravidelnosti a bezzávadnosti dopravního provozu - dávání signálů vlakvedoucímu o možnosti vlaku odjet ze stanice nebo jí projet - řízení a kontrola posunovací a vlakotvorné činnosti včetně odpovědnosti za plnění úkolů směny - v železničních stanicích s rozsáhlou provozní činností obsluha ovládacích stolů reléového zabezpečovacího zařízení podle konstrukčního uspořádání a technického projektu, popř. obsluha složitého zabezpečovacího zařízení (počítačového systému řízení). Při nižší intenzitě vlakové dopravy nebo v nouzových situacích může výpravčí zastávat některé další funkce (musí pro ně být ovšem vyškolen, což často bývá). Jedná se o práci posunovače, signalisty, výhybkáře, hradláře, hláskaře, pokladníka, příjemce a výdejce zavazadel a spěšnin, popř. i o průvodčího nebo vlakvedoucího. Tyto doplňkové funkce vykonává podle postupů zakotvených ve staničním řádu.

Povolání je vykonáváno v prostředí nádraží, je třeba počítat s hlučností a se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou zejména signalizační pomůcky a prostředky, ovládací prvky zabezpečovacích systémů

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru SOŠ Železniční doprava a přeprava, kurz pro výpravčí, spolehlivost, přesnost, rychlost reakce a úsudku.

Po tomto povolání není příliš poptávka.