Výhybkář

Úkolem výhybkáře je zajišťovat správnou polohu výhybek vlaků a služebních a pracovních vozidel v obvodu příslušné železniční stanice a při jejich výpravě mimo obvod této stanice. Pracovními činnostmi jsou - sledování volnosti koleje obvodu příslušné stanice - přestavování výhybek, výkolejek a návěstidel podle pokynů výpravčího - ručně nebo dálkově ovládáním sdělovacího a zabezpečovacího zařízení - přestavování výhybek pro posun vagónů v součinnosti s vedoucím posunu a s výpravčím. při posunu kontrola směru jízdní cesty, sledování polohy návěstidel a návěstních pokynů pracovníků posunu - střežení vlakové cesty - sledování jízdy vlaku a hlášení případné závady výpravčímu - řádné odstavování vozů a souprav (nesmí být obsazena výhybka, zajištění vozů zarážkami) - kontrola výměn v přiděleném úseku - podíl na čištění a údržbě výhybek a zabezpečovacího zařízení.

Povolání je vykonáváno v prostředí nádraží, je tedy třeba počítat s hlučností a také se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou především výhybky, výkolejky, návěstidla, sdělovací a zabezpečovací zařízení, zařízení radiového spojení apod.

Organizačně je výhybkář zaměstnancem Českých drah zpravidla podléhá výpravčímu nebo jinému železničnímu pracovníkovi, pracuje v součinnosti s vedoucím posunu, sám podřízené nemá.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování předepsaného kursu zakončeného závěrečnou zkouškou (jako školní vzdělání stačí základní škola), soustředěnost, spolehlivost.

Po tomto povolání není příliš poptávka.