Vrátný - hlídač

Úkolem vrátného - hlídače je zajišťovat hlídání určitých objektů (nejčastěji budov, kde sídlí určitá organizace, skladů apod.) a dozor u jejich vchodů a vjezdů. Pracovními činnostmi jsou - dozor u vchodu resp. východu objektu, v němž působí určitá organizace, zejména za účelem zabránění vstupu nepovolaných osob a nepovolenému vynášení majetku organizace, případné hlídání dalších svěřených objektů, motorových vozidel či jiných zařízení, obchůzky objektů a zařízení a jejich zajišťování proti krádežím, poškozením, živelným pohromám apod. - zajišťování správnosti zápisu návštěv i zaměstnanců organizace, případné vydávání návštěvních karet či lístků - telefonické ohlašování návštěvníků zaměstnancům, kterých se návštěva týká - předávání vzkazů a dopisů ponechaných ve vrátnici - poskytování informací návštěvníkům o tom, kde naleznou hledaného zaměstnance či útvar, poskytování základních informací o činnosti organizace - vedení evidence o svěřených objektech a zařízeních - příp. prodej některých předmětů či publikací, které souvisejí s činností organizace nebo vybírání poplatků za užití hlídaných objektů a zařízení, vyúčtovávání tržeb. Někdy je pracovní náplň vrátného omezena pouze na základní dozor ve vrátnici u vchodu do budovy.

Povolání je vykonáváno ve vrátnicích u vstupu do budov, ve vnitřních i vnějších prostorách hlídané budovy či jiného objektu. Je třeba počítat s prací na směny, s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou např. obrazovka zachycující střežený objekt, baterka, vysílačka, příp. i služební pes či dokonce střelná zbraň, někdy také telefonní centrála.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je spolehlivost, rychlá reakce, dobrá paměť. Vzdělání stačí základní.

Poptávka trhu práce je spíš po bezpečnostních pracovnících zajišťujících komplexní ochranu a ostrahu objektů.