Vodohospodářský dělník

Úkolem vodohospodářského dělníka je provádět různé práce sloužící zejména k údržbě popř. budování objektů na vodních tocích. Pracovními činnostmi jsou - čištění vodohospodářských zařízení a dalších objektů na tocích i čištění samotných vodních toků - kácení a odvětvování stromů, sečení travních porostů (sekačkou i kosou) a prořezávání křovin - provádění vegetačních a polovegetačních opevnění břehů - zabezpečovací práce při mimořádných situacích na tocích a vodních dílech - práce při údržbě vodních toků a vodohospodářských zařízení - různé zednické a betonářské práce - práce při měření množství odběru, průtoku a odpadu vody - práce při proplavování na plavebních komorách s ručním ovládáním - provádění prací na břehových opevněních včetně osazování prefabrikátů a včetně zakládání, vyvážení, kladení a oprav dlažeb - pomocné práce při opravách vodohospodářských zařízení.

Povolání je vykonáváno v prostředí řek, přehrad a dalších vodních toků a vodních staveb. Je tedy třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, se stykem s vodou, se stavebními materiály, které obsahují chemikálie, s nečistotami apod.

Pracovními prostředky jsou např. rypadla, míchačky, kolečka, sbíječky, meliorační pluhy, shrnovače, dopravníky, traktory, žací stroje, zařízení na jezech, plavebních komorách a přehradách, lopaty, krumpáče, kosy, sekery, motorová pila apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Vodař meliorátor nebo některý ze stavebních učebních oborů, popř. zaučení, fyzická zdatnost, obratnost, rychlost reakce.

Poptávka trhu práce po stavebních profesích je velmi vysoká. Mnohem vyšší poptávka však je po kvalifikovanějších zednících.