Vodohospodářský dispečer

Úkolem vodohospodářského dispečera je organizování a zajišťování dispečerské činnosti na vodních tocích a vodních dílech (přehrady, nádrže apod.), vyhodnocování informací a přijímání potřebných opatření a podávání příslušných zpráv a návrhů. Pracovními činnostmi jsou - sledování situace na vodních dílech, vodních tocích i v celém v povodí - sledování hydrologických a meteorologických údajů - přejímání, vyhodnocování a předávání získaných informací - koordinace činností na vodních dílech v rámci manipulačních a provozních řádů - řešení mimořádných událostí na vodních dílech - zpracovávání a evidence povodňových plánů - vyhlašování a odvolávání stupňů povodňové aktivity - vedení operativní povodňové evidence a vyhodnocování povodňových situací - zpracovávání zpráv a hlášení pro vyšší vodohospodářské orgány i pro orgány státní správy - zpracovávání návrhů na mimořádné manipulace na vodních dílech pro vyšší vodohospodářské orgány - příprava stanovisek a odborných posudků pro manipulační a provozní řády na vodních dílech.

Povolání je vykonáváno v prostředí řek, přehrad a dalších vodních toků a vodních staveb a i když základní místo vodohospodářského dispečera je v kanceláři, je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou především výpočetní, kancelářská a komunikační technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, popř. vysokoškolské vzdělání stavebního směru vodohospodářského zaměření, organizační schopnosti, rychlost reakce a úsudku, spolehlivost, schopnost jednat s lidmi.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je omezena především na regiony s většími vodními díly. Obecně je to nepříliš se vyskytující povolání.