Vlakvedoucí

Úkolem vlakvedoucího je zajišťování a řízení bezpečné dopravy osob a přepravy zboží ve vlaku. Pracovními činnostmi jsou - řízení přidělené směny vlakové čety - provádění soupisu vozů přiděleného vlaku - kontrola správného sestavení vlaku a fungování systémů záchranné brzdy - výpočet váhy vlaku a předepsané brzdné váhy - vedení vlakopisu a jeho příloh - sledování návěstidel a dávání návěstí - řízení posunovacích prací v dopravnách, které nemají vlastní posunovací čety - vykonávání některých povinností výpravčího vlaku na tratích se zjednodušenou dopravou - řízení záchranných prací při nehodách na trati do příchodu odpovědných pracovníků.

Povolání je vykonáváno v oblasti vlakové přepravy - ve vlaku i v kanceláři, většinou je však nutno počítat s hlučným pracovním prostředím ve vlaku a se směnným nebo turnusovým provozem.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou vlaková souprava jako celek, elektronická snímací, signalizační a zabezpečovací zařízení.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Železničář, čtyřletého studijního oboru Železniční doprava a přeprava nebo jiného obdobně zaměřeného oboru a potřebný kurs podle předpisů českých drah, ukázněnost, spolehlivost, autorita, smysl pro techniku, rychlost reakce a úsudku.

Po povolání příliš velká poptávka na trhu práce není.