Vinohradník

Úkolem vinohradníka je pěstovat vinnou révu a provádět všechny související práce. Pracovními činnostmi jsou - příprava a údržba vinice, tj. rozměřování a kolíkování pozemku, hloubení jam pro sloupy traktorovým jamkovačem, orání pluhem, plečkování a kypření rotačními kypřiči, vyhlubování brázd při školkování révy apod. - třídění, úprava a vysazování sazenic vinné révy - hnojení révy průmyslovými rozmetadly - ošetřování keřů révy motykou, vylamování, vyvazování a zastrkávávaní a vylamování letorostů, vyvazování kmínků, podlom a snímání svršků, odstraňování rosných kořínků - vyhrnování prutů révy z meziřádek a jejich drcení drtičem - provádění chemické ochrany proti chorobám a škůdcům ručními nebo mechanizovanými postřikovači - sledování procesu zní vinných hroznů - na úseku množení vinné révy, matečních vinic a školek provádění prací souvisejících s rozmnožováním vinné révy tj. sběr prutů, příprava odřezků vinné révy, příprava roubů, sázení révových štěpů ve školce, sledování a řízení celého procesu produkce školkařských výpěstků - stratifikace štěpů v určených množitelských závodech - sklizeň zralé vinné révy - manipulační a expediční práce.

Povolání je vykonáváno v prostředí vinic, je tedy třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou rýče, motyky, nůžky, pilky, plečky, okopávače, sekačky, postřikovače, ořezávače, setřásací stroje, traktory, dopravníky, nakladače apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování některého z tříletých zemědělských učebních oborů, který obsahuje zaměření nebo volitelné předměty zaměřené na vinohradnictví, vztah k půdě, chuťové rozlišovací schopnosti, trpělivost.

Uplatnění je vázáno na vinařské regiony. Vinohradník často bývá soukromým pěstitelem. V některých případech se soukromý vinohradník zabývá i výrobou vína a stává se tak současně i vinařem (povolání vinař je popsáno samostatně).