Úředník cestovní kanceláře

Úkolem úředníka cestovní kanceláře je široká škála činností souvisejících s organizováním zájezdů a se stykem s klienty. Pracovními činnostmi jsou - příprava, organizování, finanční a technické zajišťování tuzemských i zahraničních zájezdů - sledování vývoje cestovního ruchu, turistické, klimatické i politické situace v různých místech, které jsou nebo mohou být cílem zájezdů - získávání informací o dostupnosti, ceně a vhodnosti různých druhů dopravy a ubytování v tuzemsku i cizině - jednání s hotely, pojišťovnami, dopravci a dalšími tuzemskými i zahraničními organizacemi, jejichž činnost je využívána při zájezdech - jednání s partnerskými cestovními kancelářemi v zahraničí, které zajišťují části pobytů a programů zájezdů - zjišťování zájmu a požadavků zákazníků včetně poskytování rad v této oblasti - poskytování informací o možnostech zájezdů, jejich programech, cenách, způsobech ubytování, stravování a dopravy apod. - prodej a vyúčtovávání zájezdů a případných dalších služeb cestovní kanceláře zákazníkům - zpracovávání detailních programů zájezdů a jejich zasílání zákazníkům, kteří si příslušný zájezd objednali a čekají na konkrétnější informace - zajišťování potřebných dokladů pro účastníky zájezdů, např. průkazů pojištění, vstupních víz apod., kontrola správnosti vyplnění různých cestovních dokladů - vyřizování stížností zákazníků na služby cestovní kanceláře.

Povolání je vykonáváno v kancelářích a v místnostech pro styk se zákazníky, což se obchází bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovním prostředkem je počítač a běžná kancelářská technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední odborné vzdělání s maturitou, optimální je např. Hotelová škola nebo některé jiné studijní obory zaměřené na oblast cestovního ruchu, dále systematický způsob práce, schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, organizační schopnosti, schopnost a ochota stále se učit.

Povolání patří mezi perspektivní, záleží však na schopnostech každého jednotlivce.