Umělecký sklenář a vitrážista

Úkolem uměleckého sklenáře-vitrážisty je zhotovovat a restaurovat umělecké skleněné výplně a další umělecké sklenářské výrobky. Pracovními činnostmi jsou - překopírovávání a rozšablonovávání návrhů výtvarníků a jejich převod do skutečné velikosti - zhotovování skleněných výplní chrámových, slohových a moderních oken podle vlastních návrhů nebo podle návrhů výtvarníků, jejich zasazování do olověných profilů včetně spájení - vytváření stavebních doplňků individuální skladbou různých druhů skel nebo v kombinaci s různými materiály (dřevo, kov apod. ) - skládání barevných a malovaných skel do profilovaných olověných prutů a jejich spájení - zhotovování skleněných plastik a dalších děl podle návrhů výtvarníků - restaurátorské práce na skleněné mozaice a barevných oknech v olovu pro chrámy a památkové objekty.

Povolání je vykonáváno v ateliérech, v dílnách, i na konkrétních stavbách. Někdy je třeba počítat s nepříznivými vlivy jako jsou prašnost, práce ve výškách a měnící se klimatické podmínky.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou diamantové řezací nástroje, řezací stroje, ruční vrtačky, brusky, vyvrtávací stroje, ohřívací zařízení, pájky, šikovné ruce a nohy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování čtyřletého studijního oboru Umělecko řemeslné zpracování skla, zručnost, estetické cítění, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, prostorová představivost, tělesná obratnost a fyzická zdatnost.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující, nemělo by však být neperspektivní.