Umělecký kovář a zámečník

Úkolem uměleckého kováře-zámečníka je zhotovovat a restaurovat kovové umělecké předměty. Pracovními činnostmi jsou - zhotovování základních kovářských výrobků (hřeby, skoby, atd.) - zhotovování uměleckých předmětů z kovů užitkového a dekorativního charakteru při použití všech rukodílných kovářských a zámečnických technik, např. slohových klik, štítů, erbů, ozdobných mříží, krbových souprav, slohových točitých schodišť, mřížových vrat apod. - výroba kovaných plastik - restaurování kovových historických předmětů převážně rukodílnými kovářskými a zámečnickými technikami - zhotovování dekoračních prvků scény v divadle a ve filmu - povrchové úpravy zhotovených či restaurovaných předmětů např. cínováním, chemickým barvením, atd.

Povolání je vykonáváno převážně v uměleckořemeslných dílnách, ale i v venku při montážích a restaurování uměleckých předmětů. Je třeba počítat s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako je vysoká teplota, hlučnost, nečistoty, příp. měnící se klimatické podmínky.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou kovářské kleště a kladiva, kovadliny, ohřívací pece a výhně, kovářské lisy, buchary, svářečky, kovoobráběcí stroje, vrtačky, ohýbačky a běžné ruční řemeslné nářadí jako pilníky, kleště, pilky a hlavně šikovné ruce.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru, umělecký kovář a zámečník, zručnost, estetické cítění, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, smysl pro techniku, fyzická zdatnost, prostorová představivost.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující, nemělo by však být neperspektivní. Je vhodné pro živnostenské podnikání.