Uklízeč

Úkolem uklízeče je provádění běžného i těžkého úklidu pracovišť nejrůznějších typů, obytných místností a dopravních prostředků. Pracovními činnostmi jsou - provádění pravidelného úklidu pro udržení každodenního pořádku (především v kancelářích, školách, zdravotnických a dalších zařízeních, včetně chodeb, schodišť, nádvoří, parkovišť apod.) - čištění velkých úklidových ploch samohybnými mechanismy - mytí všech typů oken včetně případného rozebírání - úklid a dezinfekce záchodů a dalších toaletních zařízení - provádění jednorázového úklidu např. po stavebních úpravách, po malování apod.

Povolání je vykonáváno v širokém rozsahu lidského působení od budov, staveb, průmyslových zařízení, zdravotnictví až po domácnosti, všude lze počítat s nečistotami, mnohdy značnými, někdy i s těžko přístupnými objekty práce.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční pomůcky jako kbelíky, košťata, hadry, kartáče, vysavače, stroje na čištění koberců a další úklidová mechanizační zařízení včetně samohybných, pohyblivé ruce a nohy.

Předpokladem pro výkon povolání, které nemá nároky na kvalifikační požadavky, je pečlivost a ochota provádět tuto práci.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je značná.