Účetní

Úkolem účetního je provádět komplex činností spadajících do účetnictví. Pracovními činnostmi jsou - provádění účetní evidence a vedení účetních knih (vedení peněžního deníku a účetního deníku, provádění účetních zápisů v účetních knihách, vedení evidence hmotného a nehmotného majetku) - vyhotovování účetních dokladů - sestavování účetních uzávěrek - zajišťování údajů o majetkové a finanční situaci organizace - zpracovávání daňového přiznání k dani z příjmu (výpočty výnosů a nákladů, daňového základu a vlastní daně z příjmu) - výpočet disponibilního zisku a jeho převod na účet k dalšímu rozdělení - vedení daňových dokladů pro správu daně z přidané hodnoty, popř. pro ostatní daně, odvody, dávky apod.

Povolání je vykonáváno v kancelářských prostorách bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní technika s využitím speciálního programového vybavení pro účetnictví, běžná kancelářská technika, psací potřeby a mluvené slovo.

Předpokladem pro výkon povolání je absolvování úplného středního vzdělání (nejlépe obchodní akademie nebo jiný ekonomicky zaměřený obor) a kursu z jednoduchého a podvojného účetnictví (nutno neustále doplňovat aktuální znalosti zohledňující platné předpisy a zákony), počtářské schopnosti, přesnost, schopnost učit se, soustředěnost, trpělivost, spolehlivost.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je značná, je vhodné pro živnostenské

podnikání.