Truhlář

Úkolem truhláře je výroba a opravy nábytku a dalších výrobků zhotovených převážně ze dřeva. Pracovními činnostmi jsou - výběr a příprava vhodných materiálů, rýsování, rozměřování a rozkreslování truhlářských prvků - strojní obrábění všech druhů materiálů ze dřeva nebo polotovarů zhotovených na bázi dřeva a umělých hmot řezáním, hoblováním, frézováním, vrtáním, na všech druzích dřevoobráběcích strojů - ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, vrtáním a broušením, ručními nebo mechanizovanými nástroji - povrchová úprava výrobků mořením, bělením, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků strojně i ručně - montáž a demontáž kompletních truhlářských výrobků nebo konstrukcí - oprava a rekonstrukce všech druhů truhlářských výrobků - seřizování, údržba o běžné opravy dřevoobráběcích strojů.

Povolání je vykonáváno v provozech nábytkářských továren nebo v menších truhlářských dílnách, s nepříznivými vlivy pracovního prostředí jako je prašnost a hlučnost.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou dřevoobráběcí stroje, vrtačky, brusky, hoblíky, pilky, rašple a pod., a šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Truhlář, zručnost, estetické cítění, prostorová představivost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti.

Poptávka po tomto povolání na trhu práce je značná.