Trenér

Úkolem trenéra je trénovat sportovce v určitém sportovním odvětví. Trenéři většinou sport, který trénují, v minulosti aktivně provozovali jako sportovci. Pracovními činnostmi jsou - plánování a organizování celkové přípravy sportovců - trénování konkrétních zručností, konkrétní sportovní techniky potřebné pro příslušný sport, rozvíjení schopností sportovců - trénování fyzické zdatnosti - provádění rozborů výkonů jednotlivých sportovců i celých sportovních týmů a usměrňování tréningu podle těchto rozborů - motivace sportovců k co nejvyššímu výkonu - provádění nominací sportovců pro závody, utkání a další akce - udílení pokynů sportovcům při průběhu vlastních sportovních akcích - zodpovídání se za sportovní výkony činovníkům klubu, popř. i sdělovacím prostředkům - vyhledávání nových talentů - spolupráce s lékaři a psychology.

Pracovním prostředím mohou být sportoviště nejrůznějšího charakteru - od tělocvičen a nafukovacích hal přes kryté i otevřené stadiony, kurty, plavecké bazény až k lyžařským tratím, skokanským můstkům apod. Je třeba počítat s déletrvajícími pobyty mimo domov a podle druhu sportu i s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou kromě příslušného sportovního náčiní, různé cvičné trenažery, stopky, popř. jiná měřicí technika, video na sledování záznamů sportovních výkonů a utkání.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysokoškolského studijního oboru zaměřeného na tělesnou výchovu a sport nebo absolvování trenérských kurzů - trenéři jsou zařazeni do různých tříd, kde je jedním z kritérií právě absolvované vzdělání. Dále je u trenéra důležitá autorita, schopnost jednat s lidmi a zejména s mládeží, důslednost, organizační schopnosti, schopnost rychlého rozhodování, fyzická zdatnost a samozřejmě zkušenosti s trénovaným sportem.

Trenérem se nemůže stát každý, jeho úspěch pak je závislý především na jeho schopnostech.