Traťový dělník

Úkolem traťového dělníka je provádět práce (většinou méně kvalifikované) při stavbě, údržbě, opravách a rekonstrukcích kolejí a dalších částí železničního svršku a spodku a také při obdobných pracích na kolejích a dalších tělesech městské hromadné dopravy. Tyto práce mají nejčastěji montážní, demontážní a stavební charakter. Pracovními činnostmi jsou - montáž, demontáž a regenerace pražců - zhotovování a opravy plastbetonových podpor na tratích metra - provádění a opravy styku jednotlivých kolejnic, jejich vrtání přímo v terénu, ohýbání na ohýbačkách apod. - výměna spojek, izolačních vložek a výměna a dotahování upevňovadel - úpravy rozchodu, směru a výšky kolejí - čištění štěrkového lože a příkopů železniční nebo tramvajové trati - montáž a demontáž výhybek - osazování a údržba betonových i ocelových železničních přejezdů i přejezdových konstrukcí - zavěšování a upoutávání mostních provizorií - zřizování a údržba odvodnění u tratí - údržba a opravy zvláštních konstrukcí železničního svršku - zřizování a úpravy nástupišť - osazování zastávkových sloupků a majáčků městské dopravy - obchůzky přiděleného úseku trati s prováděním kontroly předepsaného stavu.

Povolání je vykonáváno především v prostředí železničních a tramvajových tratí a tratí metra a s nimi související staveb a konstrukcí a je tedy třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, někdy i s prací ve výškách či s těžko přístupnými objekty práce, s prašností.

Pracovními prostředky jsou např. kladiva, sekáče, lopaty, sbíječky, vrtačky, dopravníky, zvedáky, kladkostroje, ruční i motorové vozíky, nakladače, vykladače, kontejnery apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je zaučení, instruktáž, kurz nebo dvouletý učební obor Doprava, popř. dvouletý učební obor Stavební výroba, fyzická zdatnost, rychlost reakce

Uplatnění: Poptávka trhu práce po tomto povolání je nízká.