Topenář

Úkolem topenáře je montovat, instalovat, seřizovat a opravovat topná zařízení i celé vytápěcí systémy. Pracovními činnostmi jsou - montáž, demontáž a opravy teplovodních a parních potrubí - montáž oběhových čerpadel pro teplovodní systémy - montáž, demontáž a opravy domácích kotelen, otopných panelů a těles včetně komplexních rozvodů a přípravných a pomocných prací - montáž topných hadů pro sálavé vytápění - uvádění otopného systému do provozu včetně seřízení a regulace chodu s případným zapojením zabezpečovacího zařízení - montáž a opravy plynových kamen WAW - svařování tlakových expanzních nádrží pro ústřední vytápění - montáž a opravy ohříváků vody - montáž vysokotlakých systémů ústředního vytápění s vyregulováním a uvedením systémů do provozu s provedením zkoušek podle ČSN - montáž redukčních, akumulačních a výměníkových stanic, kotelen a podobných zařízení vybavených dálkovými měřicími systémy, prvky automatizace apod. s vyregulováním a uvedením do provozu - provádění případných drobných zednických nebo betonářských úprav potřebných pro provádění příslušných topenářských prací.

Povolání je vykonáváno v nejrůznějších místnostech, budovách, provozech i novostavbách. Je třeba počítat s hůře přístupnými objekty práce, s měnícími se klimatickými podmínkami, se stykem s plynem.

Pracovním prostředkem je převážně běžné řemeslné nářadí, např. šroubováky, klíče, kleště, dále systémy pro měření tlaku apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Instalatér, technické myšlení, zručnost, rychlost reakce, spolehlivost.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je poměrně velká. topenář také být samostatným živnostníkem.