Tlumočník a překladatel

Úkolem tlumočníka-překladatele je dokonalé překládání a tlumočení. Někdy bývá zaměřen pouze na překládání resp. pouze na tlumočení nebo na určitou tematickou či literární oblast. Pracovními činnostmi jsou - tlumočení mluveného slova a textů do a z cizích jazyků - tlumočení odborných pojmů vyžadujících zvláštní jazykové i odborné terminologické znalosti - simultánní, kabinové a jiné formy tlumočení - tlumočení znakové řeči - zpracovávání překladů zahraničních materiálů podle požadavků jejich českých uživatelů - zpracovávání překladů českých materiálů pro využití v zahraničí (např. sborníky konferencí, články v časopisech, atd.) - zpracovávání odborných překladů při zachování přesného odborného významu a odborné terminologie - zpracování právních dokumentů při zachování správného právnického vyjádření - zpracovávání překladů literárních děl při zachování jejich umělecké úrovně.

Povolání je vykonáváno převážně v místnostech kancelářského charakteru, v jednacích místnostech a společenských sálech - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí, je ale třeba počítat s prací mimo běžnou pracovní dobu i s dlouhodobějšími pobyty mimo domov.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou psací potřeby, výpočetní technika, tlumočnické přístroje a hlavně mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je dokonalá znalost příslušného cizího jazyku včetně určitých znalostí o příslušné zemi, vhodné je absolvování studijního oboru filosofické fakulty - překladatelství a tlumočnictví, dobrá paměť, kultivovaný zjev a vystupování, trpělivost, přesnost, dobrý sluch.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je, vysoce se však hodnotí kvalita, často i specializace na určitou tematiku, protože roste počet lidí, kteří se dokáží v běžné komunikaci domluvit sami.