Tkadlec

Úkolem tkadlece je vyrábět různé druhy tkanin a všívaných a podlahových textilií. Pracovními činnostmi jsou - snování všech druhů osnov jednobarevných nebo pestrých z různých druhů materiálu na snovacích strojích - šlichtování různých druhů osnov na různých typech strojů včetně připravování šlichtovacích roztoků s ohledem na druh materiálu - příprava osnovních nití pro proces tkaní, navádění osnov do listového nebo žakarského brda - tkaní různých druhů tkanin např. tkanin oblekových, prádlových, technických, dekoračních - tkaní stuhařských výrobků technických, módních a speciálních - výroba všívaných a podlahových textilií, opravování chyb a vyšívání tkanin a všívaných textilií - spolupráce při přípravě a seřizování používaných strojů a zařízení.

Povolání je vykonáváno v provozech tkalcovských továren nebo i menších tkalcovských dílen, kde je třeba počítat zejména se zvýšenou hlučností.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou tkací stavy a tkací stroje, stuhařské stavy, snovací, soukací a šlichtovací stroje, stroje pro výrobu všívaných a podlahových textilií, stroje pro přípravu nití a další stroje a zařízení, šikovné ruce.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Tkadlec, zručnost, soustředěnost, trpělivost, dobrý zrak.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je dána přítomností textilní továrny v daném regionu a její prosperitou.