Technolog

Úkolem technologa je stanovovat a přesně specifikovat technologické postupy výrobních procesů. Podle své odbornosti je technolog zaměřen na výrobní procesy v určitém odvětví průmyslu (např. strojírenství, elektrotechnika, chemie, textil, potravinářství, dřevařství apod.). Pracovními činnostmi jsou - určování technologických postupů pro výrobu jednotlivých součástí, kompletních výrobků i jiných produktů - stanovování způsobů uspořádání, průběhu a technických podmínek výroby - stanovování požadavků na nákup výrobních a dalších provozních zařízení, strojů, nástrojů a přípravků pro příslušné výrobní procesy - specifikace množství a druhů materiálů, kontroly jakosti a technických zkoušek - zajišťování technologických změn - spolupráce s konstruktéry při nalézání optimálního konstrukčního řešení zohledňujícího i technologickou stránku výroby.

Povolání je vykonáváno v kancelářích a občas v provozech továren v širokém rozsahu různých odvětví, v prostředí kanceláří jsou nepříznivé vlivy pracovního prostředí minimální, v provozu vzhledem ke krátkodobým pobytům jsou většinou také zanedbatelné, s výjimkou chemických výrob.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou výpočetní a kancelářská technika a mluvené slovo.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studijního oboru střední odborné, vyšší odborné nebo vysoké školy, popř. nástavbového oboru pro absolventy učebních oborů zaměřeného pro příslušnou oblast technologova zaměření, technické myšlení, kombinační schopnosti, představivost, organizační schopnosti, přesnost.

Po povolání je na trhu práce určitá poptávka, záleží na odvětví, pro které je technolog zaměřen a na přítomnosti a prosperitě továrny tohoto odvětví v daném regionu.