Technik výpočetní techniky

Úkolem technika výpočetní techniky je zabezpečovat bezporuchový a z hlediska uživatelů optimální provoz výpočetní techniky. Pracovními činnostmi jsou - zajišťování bezporuchového fungování výpočetní techniky a jeho optimalizace podle požadavků uživatelů - diagnostikování a odstraňování technických poruch počítačů a dalších komponent výpočetní techniky - diagnostikování chyb ve fungování počítačových programů, aplikace testovacích programů pro odstranění chyb v programech, odstraňování těchto chyb nebo nová instalace programu - úpravy existujících programů podle potřeb uživatelů - provádění složitějších zpracování dat s již vytvořenými programy, které běžní uživatelé nedokáží sami používat, příp. konzultace s těmito uživateli - aplikace kontrolních či jiných programů nebo tvorba vlastních programů pro hledání chyb v datech - údržba programů a jejich dokumentace - aplikace antivirových programů při odstraňování počítačových virů - zajišťování servisních firem pro odstranění poruch počítačů a dalších komponent výpočetní techniky - zpracovávání návrhů na nákup nové techniky a softwaru, výběr firem nebo organizace výběrového řízení, vystavování objednávek a vyřizování nákupu, dovezení a instalace - uvádění nově pořízené techniky a softwaru v provoz - konzultace a zaškolování uživatelů počítačů i jednotlivých programů.

Povolání je vykonáváno v místnostech kancelářského nebo laboratorního charakteru - bez nepříznivých vlivů pracovního prostředí.

Pracovním prostředkem je výpočetní technika, testovací programy, základní řemeslné nářadí.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování vysoké nebo vyšší odborné školy zaměřené na informatiku nebo výpočetní techniku, kombinační schopnosti, technické myšlení, schopnost učit se, přesnost, trpělivost.

Dobrý počítačový technik je na trhu práce velmi žádaný.