Tažec

Úkolem tažce je vyrábět kovové polotovary (dráty, trubky, tyče apod.) technologií tažení za studena i za tepla. Pracovními činnostmi jsou - obsluha zařízení pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na vícenásobných drátotazích - obsluha zařízení pro tažení drátů zasucha nebo zamokra, pro tažení drátů strunových, jehlových, stehovacích, poměděných, lesklých apod. včetně drátů nekruhových průřezů na jednobubnových drátotazích, pomocí tvarových průvlaků nebo válečkových ploštících přístrojů - obsluha zařízení pro tvarování (ploštění) speciálních drátů s přesností až v setinách mm válcováním - obsluha zařízení pro tažení trubek a trubkových profilů zatepla i zastudena na jednotažných i na třítažných poloautomatických stolicích včetně přestavby stolice - obsluha zařízení pro tažení ocelových profilů (tyčí různých průřezů) včetně velmi přesných a nepravidelných profilů - hrotování trubek, nastřihování a hrotování tyčí, profilů plochých i nepravidelných průřezů zastudena včetně hrotování pod bucharem zatepla při volném kování za pomoci přípravků - seřizování tažných zařízení - podíl na údržbě a opravách tažných zařízení.

Povolání je vykonáváno v dílnách a provozech, v nichž je třeba počítat s vysokými teplotami, nečistotami, s poměrně fyzicky náročnou prací.

Pracovními prostředky jsou především stolice - řetězové. hřebenové aj., drátotažné stroje, zařízení pro zušlechťování drátů (patentovací, žíhací, kalicí, mořicí, pozinkovací aj.), stroje na výrobu lan, navíjecí zařízení apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojník, zaměření pro hutní druhovýrobu kovů nebo tříletého učebního oboru Hutník, zaměření pro tváření kovů, fyzická zdatnost, zručnost, rychlost reakce.

Poptávka po tomto povolání je dána přítomností hutí v příslušném regionu a jejich prosperitou. Obecně po tomto povolání příliš velká poptávka není.