Tanečník

Tanečník je umělec účinkující v tanečních vystoupeních a v baletech. Pracovními činnostmi jsou - nastudování příslušného tanečního vystoupení či baletu za účelem získání celkové představy o tomto vystoupení či představení a hlavně o své roli v něm (jak z hlediska vlastních tanečních figur, tak z hlediska příběhu, který balet či vystoupení představuje, jeho nálad a atmosféry) - nácvik jednotlivých tanečních kroků a figur na tanečních či baletních zkouškách pod vedením tanečního mistra i individuálně - účast na zkouškách kompletních tanečních vystoupení či baletů nebo jejich částí pod dozorem choreografa - vystupování v tanečních vystoupeních na estrádách, na slavnostech, na vystoupeních zpěváků a hudebních skupin, v zábavních televizních pořadech, ve videoklipech apod. - účinkování v baletech na jevištích divadel - pravidelné cvičení za účelem udržování své taneční úrovně i celkové kondice a postavy.

Povolání je vykonáváno na tanečních parketech, jevištích. Je nutné počítat s prací mimo běžnou pracovní dobu, občas i s déletrvajícími pobyty mimo domov.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování studia tance na konzervatoři nebo na hudební fakultě AMU, taneční talent, pohybové schopnosti, hudební sluch, schopnost vcítit se do role, dobrá paměť, trpělivost, soustředěnost, osobitý a kultivovaný zjev a vystupování, schopnost pracovat v týmu.

Uplatnění tanečníka závisí na jeho talent, píli a schopnostech.