Studnař

Úkolem studnaře je zřizovat, upravovat a opravovat všechny druhy studní. Pracovními činnostmi jsou - zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek z prefabrikovaných výpustí - podchycování a odvádění pramenů trubkami, zachycování plošných průsaků vybetonováním - zakládání a zřizování studní všech profilů a hloubek v soudržných i v nesoudržných horninách, v tekutých i vátých píscích (hloubení a roubení, vyzdívání, betonování nebo spouštění již zhotoveného pláště) - provádění izolací ve studních - zachycování nebo utěsňování vodních horizontů - čištění a desinfekce studní - provádění oprav nebo výměny vadného pláště studny, podchycování pláště rámovou konstrukcí, výměna jednotlivých dílců pláště apod. - dozdívání, dobetonování - další práce související s rekonstrukcemi a oživováním studní - provádění potřebných střelných prací.

Povolání je vykonáváno ve studnách, resp. v místech, kde jsou zřizovány, je tedy třeba počítat s těžko přístupnými objekty práce, s nebezpečím pádu, se stykem a se zeminou, s měnícími se klimatickými podmínkami.

Pracovními prostředky jsou např. vrtné soupravy, sbíječky, běžné zednické nářadí, kladkostroje apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je kurz pro studnaře (školní vzdělání není důležité), fyzická zdatnost, obratnost, zručnost, rychlost reakce.

Povolání patří mezi poměrně málo se vyskytující, vždycky však jej bude zapotřebí.