Strojvedoucí

Úkolem strojvedoucího je řídit hnací vozy (lokomotivy) vlaků (a metra) a provádět jejich údržbu. Pracovními činnostmi jsou - řízení a údržba lokomotiv polních drah na stavbách, cihelnách apod. - řízení a údržba motorové dreziny - řízení a údržba lokomotiv v technologické dopravě na povrchových dolech, žhavého tekutého kovu, strusky a žhavých ingotů i hutních polotovarů - řízení a údržba lokomotiv při přepravě vozidel s náhradními podvozky - řízení a údržba lokomotiv na podnikových a závodních vlečkách při technologické kolejové dopravě v přísunu a odsunu materiálu a zboží v podnicích - řízení a údržba hnacích vozidel (lokomotiv) v dopravě hořlavin, výbušnin - řízení a obsluha lokomotiv při obsluze stavenišť ve stavební a stavebně-montážní činnosti ČSD - řízení a údržba lokomotiv rychlíků, osobních a nákladních vlaků na tratích ČSD - řízení, obsluha a údržba soupravy vlaků metra - ošetřování a údržba lokomotiv - teoretické a praktické školení kandidátů strojvedoucích a pomocníků strojvedoucích - sledování práce lokomotivních čet při přípravě před jízdou i během jízdy.

Povolání je vykonáváno v prostředí vlaků, nádraží, kabin strojvedoucích. Je třeba počítat s hlučností, s nečistotami, se špatně přístupnými objekty práce, se směnným provozem.

Pracovními prostředky jsou ovládací panely, zařízení a přístroje lokomotiv a dalších kolejových vozidel, základní nářadí pro běžnou údržbu a opravy

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je Tříletý učební obor Mechanik opravář se zaměřením pro kolejová vozidla, popř. některé další učební či studijní obory SOU, např. Elektromechanik, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik silnoproudých zařízení a dále odborný kurz a úřední zkouška pro strojvedoucí. Také technické myšlení, spolehlivost, ukázněnost, rychlost reakce.

Po tomto povolání v současnosti určitá poptávka je, avšak v současné době nelze odhadnout další vývoj českých drah.