Strojník energetických zařízení

Úkolem strojníka energetických zařízení je obsluhovat nejrůznější druhy zařízení na výrobu a rozvod energie a provádět jejich základní údržbu a opravy. Pracovními činnostmi jsou - práce při řízení procesu výroby a přeměny energií v elektrárnách a teplárnách s využitím měřicí, registrační, signalizační, informační a výpočetní techniky včetně speciálních účelových počítačů - obsluha, popř. řízení provozů vysokotlakových napájecích, bagrovacích, redukčních a výměníkových stanic a systémů kondenzace - obsluha, popř. řízení provozů parních kotlů, kondenzačních, protitlakových odběrových a spalovacích turbosoustrojí a vodních elektráren - řízení provozu technologických úseků zajišťujících jadernou bezpečnost provozu jaderných elektráren (dochlazování, speciální očisty vod) - řízení provozu zařízení pro výměnu jaderného paliva - řízení provozu vedlejších technologických úseků zajišťujících bezpečnost provozu v jaderných elektrárnách (dieselgenerátorových a kompresorových stanic, stanic chladu, vzduchotechnických systémů a úseků pro bitumenaci a cementaci radioaktivních odpadů a řízení jejich trvalého ukládání) - podíl na údržbě a opravách energetických zařízení.

Povolání je vykonáváno v provozech elektráren, je třeba počítat s prací na směny, v nekterých případech i s určitou hlučností a prašností.

Pracovními prostředky jsou především měřicí, signalizační a ovládací prvky regulačních systémů, rozvoden, kotlů, turbín, čerpacích a čistících stanic a dalších elektrárenských zařízení, mlýny, drtiče, třídiče, odpopílkovací zařízení apod., nářadí pro jejich údržbu a opravy.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Strojník energetických zařízení nebo čtyřletého studijního oboru Provoz strojů a zařízení, popř. tříletého učebního oboru Strojní mechanik, zaměření pro stroje a zařízení, dále, ukázněnost, spolehlivost, rychlost reakce, technické myšlení.

Poptávka trhu práce po tomto povolání závisí na přítomnosti elektráren v daném regionu.