Strážník obecní policie

Úkolem strážníka obecní policie je zajišťovat dodržování veřejného pořádku v příslušné obci či městu. Pracovními činnostmi jsou - dohled nad dodržováním zákona i místních vyhlášek (např. o stánkovém prodeji, prostituci apod.) - poskytování pomoci obecním úřadům v rámci stanovených úkolů poučování osob o jejich právech a povinnostech - odpovídání turistům včetně zahraničních a dalších občanům na jejich dotazy týkající se různých míst v dané obci a jejím okolí - provádění zákroků a úkonů, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt nebo je-li důvodné podezření z jejich páchání - pokutování přestupků proti veřejnému pořádku (dopravní přestupky, černý prodej, výtržnosti apod.) - pořizování vysvětlení a zajišťování svědků - prokazování totožností - předvádění osob na policii - odebírání neoprávněn držených zbraní zahrazování vstupů na místa kde je třeba zabránit proniknutí davu otevírání uzavřených prostorů, kam je třeba se i násilím dostat v zájmu zákona nebo ochrany občanů - odnímání nezákonně získaných věcí věcí za podmínek stanovených zákonem - zajišťování spolupráce s policií.

Povolání je vykonáváno v nejrůznějším prostředí, zejména venkovním. Je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami a s prací na směny.

Pracovním prostředkem je především autorita vlastní osoby, ale může jím být v krajním případě i obušek či střelná zbraň.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je střední odborné vzdělání nebo úplné střední střední vzdělání s maturitou a absolvování předepsaného kurzu pro strážníky, tělesná a psychická zdatnost, obratnost, rychlost reakce a úsudku, schopnost zjednat si autoritu, ukázněnost, spolehlivost.

Poptávka po tomto povolání je velmi vysoká, zejména ve velkých městech.