Stavební klempíř

Úkolem stavebního klempíře je zhotovovat, připevňovat, opravovat i odstraňovat plechové části staveb. Pracovními činnostmi jsou - výroba, montáž a opravy stavebních klempířských dílů a výrobků z pozinkovaného, měděného, hliníkového, popř. jiného plechu - střihání tabulí plechu podle daných rozvinů - ohýbání plechu, vyztužování dílců, zhotovování návalků - vrtání otvorů do plechu, sesazování, nýtování a pájení dílců do montážních celků - zhotovování stavebních klempířských výrobků (háků, střešních žlabů, odpadních trub a dílců plechové krytiny) - plechování nádrží, dveří, opravy nádob apod. - montáž a opravy oplechování zdí, nadezdívek a balkónů - montáž a opravy střešních žlabů, odpadních trub a kolen - oplechovávání komínů ve střechách všech typů - oplechovávání fasádních prvků všech druhů - montáž a opravy plechových krytin střech a střešních průniků - výroba, montáž a opravy stavebních klempířských prvků uměleckého nebo slohového stylu, např. nástavců, chrličů, kotlíků apod. podle návrhů nebo podle původních vzorů - zhotovování, montáž a opravy plechových krytin zvláštních tvarů střech (jehlanovitých, kuželovitých, kopulí, bání apod.).

Povolání je vykonáváno jednak přímo na stavbách, kde je třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prací ve výškách, s prašností a dále v klempířských dílnách, kde se zase občas projevuje hlučnost a nečistoty.

Pracovními prostředky jsou zejména, nůžky na plech ruční i pákové, kleště, kladiva, svářečky, nýtovačky, pájky, sekáče, razidla, vrtačky a další převážně ruční nářadí.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Klempíř, zručnost, obratnost, rychlost reakce, schopnost týmové práce, přesnost, ukázněnost.

Po tomto povolání je na trhu práce poměrně velká poptávka. Je-li klempíř schopný může klempířskou činnost provozovat i jako samostatný živnostník.