Stavební inženýr

Stavební inženýr je široce profilovaný odborník, který podle absolvovaného oboru studia bývá zaměřený zejména na pozemní stavby, dopravní stavby (silniční, železniční i letištní) nebo vodní stavby (přehrady, nádrže, čerpací a čisticí stanice apod.). Šíře odborného profilu stavebního inženýra umožňuje jeho uplatnění jak v oblasti přípravy staveb (projektant, stavební technik) tak v oblasti vlastní realizace (stavbyvedoucí) i v oblasti managementu, popř. jako samostatný podnikatel, majitel stavební firmy.

Hlavními pracovními činnostmi, které v rámci těchto uplatnění vykonává, jsou projektové a další přípravné činnosti (výběr subdodavatelských firem pro stavbu, posuzování jejich nabídek, jednání s nimi o cenách, materiálech, termínech, pracovních kapacitách - zpracovávání výkresů jednotlivých staveb a jejich částí a další stavební dokumentace - rozhodování o technických zařízeních, která budou součástí staveb (např. topný, vodovodní a kanalizační systém atd.) a o použití stavebních materiálů - výpočty finančních nákladů na realizaci staveb - spolupráce se stavbyvedoucími při řešení operativních problémů při stavbě), činnosti při řízení a realizaci staveb (rozdělování pracovníků na provádění stavebních prací - koordinace účastníků stavby i jejích jednotlivých částí - zajišťování zásobování stavebním materiálem, kontrola jeho množství a kvality - řízení a usměrňování technologických postupů výstavby a pracovních postupů a zajišťování plynulosti výstavby - rozhodování o technickém provádění jednotlivých stavebních prací - kontrola souladu stavebních prací z hlediska souladu s výkresovou dokumentací - kontrola průběhu stavebních prací z hlediska souladu s plánovanými termíny dokončení stavby - kontrola kvality jednotlivých prací na stavbě - zajišťování dodržování bezpečnostních předpisů), poradenské činnosti (posuzování stavebních projektů a plánů jiných autorů - poradenství jiným stavebním firmám).

Stavební inženýr může být zaměřený i na některé další oblasti uplatnění, např. materiálové inženýrství, systémové inženýrství, inženýrství životního prostředí, geodézie a kartografie atd.

Povolání je vykonáváno především na stavbách, v kancelářích, rýsovnách popř. ateliérech a je tedy třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prašností, s nečistotami.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vysokoškolské vzdělání stavebního směru, organizační schopnosti, schopnost rychlého a správného úsudku, autorita, důslednost, vynalézavost a tvůrčí schopnosti, prostorová představivost, schopnost týmové práce.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je dost velká.