Stavební dělník

Úkolem stavebního dělníka je vykonávat méně kvalifikované práce ve stavebnictví. Pracovními činnostmi jsou - nakládání, překládání, nošení a skládání stavebních hmot, polotovarů a výrobků, jejich převážení kolečkem - příprava maltovin a jejich míchání podle receptur v míchačkách - hašení vápna - sekání rýh a průrazů - otloukání omítek - vytrhávání a odstraňování dlažeb, podlah a obkladů z různých materiálů, rozebírání nosných konstrukcí mostů, pecních agregátů a další demoliční práce - třídění materiálů z prováděných demolic - přidavačské práce včetně obsluhy různých stavebních strojů, mechanizmů a zařízení - provádění jednoduchých nátěrů a nástřiků - stavba a demontáž jeřábových drah - provádění podkladních násypů pro podklady podlah, vozovek, chodníků, střech apod. ze sutě, štěrkopísku, škváry a různých izolačních násypů s urovnáním povrchu do roviny nebo do určených spádů - spolupráce při spouštění, kladení a těsnění trub, osazování šoupat, klapek a vpustí v potrubních systémech, vodojemech nebo kanalizačních objektech - ukládání pražců nebo kolejových polí na štěrkové lože, řezání, vrtání a ohýbání kolejnic, montáž kolejnic a podbíjení pražců, demontáž kolejového svršku a úprava lože.

Povolání je vykonáváno především na stavbách a je tedy třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prací ve výškách, s prašností, se stykem se stavebními materiály, které obsahují chemikálie apod.

Pracovními prostředky jsou např. zednická kladívka, sekáče, lopaty, míchačky, kolečka, sbíječky, dopravníky, kladkostroje apod.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je zaučení nebo dvouletý učební obor Stavební výroba popř. tříletý učební obor OU Zednické práce určený pro mentálně postižené žáky, fyzická zdatnost, obratnost, schopnost týmové práce, rychlost reakce.

Poptávka trhu práce po stavebních profesích je velmi vysoká, žádaní jsou tedy i stavební dělníci. Mnohem vyšší poptávka však je po kvalifikovanějších zednících.