Stavbyvedoucí

Úkolem stavbyvedoucího je řídit a organizovat stavební práce. Je zodpovědný za realizaci staveb v souladu s příslušnou stavební dokumentací. Pracovními činnostmi jsou - rozdělování pracovníků na provádění stavebních prací - koordinace účastníků stavby i jejích jednotlivých částí - rozhodování o způsobu využívání stavebních strojů a zařízení - zajišťování zásobování stavebním materiálem, kontrola jeho množství a kvality - řízení a usměrňování technologických postupů výstavby a pracovních postupů a zajišťování plynulosti výstavby - rozhodování o technickém provádění jednotlivých stavebních prací - rozhodování v případě neočekávaných technických problémů a problémů, které znemožňují postupovat přesně podle stavebních výkresů - porady se stavitelem o průběhu stavebních prací a o případných nutných změnách proti původním plánům - kontrola souladu stavebních prací z hlediska souladu s výkresovou dokumentací - kontrola průběhu stavebních prací z hlediska souladu s plánovanými termíny dokončení stavby i jejích jednotlivých částí, provádění operativních opatření k eliminaci případných skluzů - kontrola kvality jednotlivých prací na stavbě (zednických, pokrývačských, instalatérských, malířských atd. - sestavování zpráv o průběhu stavebních prací, vedení stavebního deníku - zajišťování dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě.

Povolání je vykonáváno přímo na stavbách, v menší míře v kanceláři a je tedy třeba počítat s měnícími se klimatickými podmínkami, s prašností, s nečistotami.

Pracovním prostředkem je běžná kancelářská technika.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování stavebního studijního oboru vysokoškolského, vyššího odborného nebo úplného středního odborného vzdělání, organizační schopnosti, schopnost rychlého a správného úsudku, autorita, důslednost, schopnost týmové práce.

Poptávka trhu práce po tomto povolání je dost velká.