Soustružník

Úkolem soustružníka je obrábět rotační součásti. Pracovními činnostmi jsou - čtení a používání technických výkresů a dalších podkladů - určování podmínek obrábění, tj. především volba otáček, nástrojů a materiálů - upínání obrobků a nástrojů - seřizování obráběcích strojů - obrábění rotačních součástí nejrůznějších tvarů i povrchů na předepsané rozměry, přesnost i jakost povrchu. - strojní řezání závitů - ošetřování a údržba obráběcích strojů a nástrojů.

Povolání je vykonáváno v dílnách a provozech strojírenských továren příp. menších výrobních či servisních firem, kde je třeba počítat s hlučností, mastnotou a dalšími nečistotami.

Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou konvenční i číslicově řízené soustruhy, revolverové soustruhy, vyvrtávačky, popř. další obráběcí stroje, popř. i robotizované výrobní komplexy, ruční nářadí pro běžnou údržbu, šikovné ruce. Opracovávaným materiálem je kov.

Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování tříletého učebního oboru Obráběč kovů, technické myšlení, přesnost, soustředěnost, prostorová představivost, rychlost reakce.

Povolání je na trhu práce velmi žádané.